Olle Stenbäck

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvetenskaper
AvdelningEtnologi
SökordKonsumtionsforskning, Ljudlandskap, Mobilitet, Hållbarhet, Hållbar konsumtion, Återvinning, återbruk, Kost, omställning, veganism, Kosthållningar, genus

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/ollestenback
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/ollestenback
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet