Peter Enoksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMikroteknologi och nanovetenskap
AvdelningBionanosystem
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Peter-Enoksson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Peter-Enoksson.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet