Charlotta Dahl

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
Doktorand
Sökordstationssamhällen, regional kontext, station communities, regional context

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/personal?userId=xdacha
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska es.handels.gu.se/english/units/unit-for-human-geography/about-us-contact-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fes.handels.gu.se%2Favdelningar%2Favdelningen-for-kulturgeografi%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxdacha&userId=xdacha
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet