Karin Karlfeldt Fedje

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/karin-karlfeldt.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/karin-karlfeldt.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Nyttiggörande av värdefulla resurser i stadsmiljö