Anna-Johanna Klasander

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/anna-johanna-klasander.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/anna-johanna-klasander.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hållbar förtätning