Anna Strid

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningKlinisk nutrition
Doktorand
Sökordnutrition, nutrient density, nutritional profiling, health, environmental impact, climate impact, LCA, food, diet, sustainable diets

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/annastrid
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/annastrid
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet