Adeline Jerome

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Doktorand
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/jerome.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/jerome.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna
Regioner
Land

Forskning / verksamhet