Anna Lunde Hermansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritim miljövetenskap
Doktorand
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/anna-lunde-hermansson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/anna-lunde-hermansson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser
Regioner
Land

Forskning / verksamhet