Melissa Chierici

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordkoldioxid, Arktis, Antarktis, havsis, växthusgaser, snö-is-hav, carbon dioxide, polar seas, sea ice, greenhouse gases, air-ice-sea exchange, biogeochemical processes

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Processer som styr koldioxidflödet mellan hav och luft i framförallt polar områden. Biogeokemiska processer i is Effekt av ökat CO2 i haven, havsförsurning Använder fartygs -och satellitmätningar