Robert Daun

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordGAC, pollen, bioaërosoler, GAC, pollen, bioaërosols

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Analys av luftburet pollen.