Anders Ekbom

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
AvdelningMiljöekonomi
Sökordmiljöekonomi, naturresursekonomi, ekonomisk politik, strategisk miljöanalys, miljöinstitutioner, utveckling, skog-klimat, Afrika, environmental economics, natural resource economics, economic policies, strategic environmental assessment, environmental institutions, development, forestry-climate, Africa

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska medarbetarportalen.gu.se/staff/person/?languageId=100001&userId=xekboa
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska medarbetarportalen.gu.se/staff/person/?languageId=100001&userId=xekboa
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet