Torbjörn Gustafsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
Avdelning
Doktorand
Sökordmasspektrometri, alkali, biomassa, single particle detection, mass spectrometry, alkali, bio mass, single particle detection

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Construction and initial experiments with a new aerosol mass spectrometer (AMS) based on quadrupole mass spectrometry masspektrometri Studieplan: Annan, nämligen Naturvetenskap inriktning kemi Forskarutbildningens startår: 2005 Beräknat examensår: 2011 Handledare: Jan Petterson Handledarens institution: Kemi Examinator: Sture Nordholm