Caroline Jonsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordytkemi, mineraler, partiklar, adsorption, ytkomplex, modellering, biomolekyler, metaller, pH, lösningskemi, surface chemistry, minerals, particles, adsorption, surface complex, modelling, biomolecules, metals, pH, solution chemistry

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om interaktioner som sker vid partikelytor i vattenmiljö och arbetet fokuseras på nanopartiklars effekter i naturen. Reaktivitet av nanopartiklar av titandioxid studeras som funktion av partikelstorlek och form, pH och salthalt, med hjälp av bland annat potentiometrisk titrering. Målet är att utveckla datamodeller som kan beskriva ytladdning av sfäriska nanopartiklar, samt ytkomplexering då metaller och organiska molekyler adsorberas i naturliga miljöer. Arbetet är en del av ett större projekt som fokuserar på att studera risker och effekter av nanopartiklar på människa, natur och samhälle.