Matilda Palm

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
SökordKlimatförändring, CDM, Skog, Plantering, Hållbar Utveckling, Indien, climate change, CDM, forest, plantation, sustainable development, India

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/matilda-palm.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/matilda-palm.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är forskarstuderande vid Göteborgs Universitet Skogsbaserade CDM projekt i Indien ­ en analys av möjligheter att etablera skogsbaserade CDM projekt i södra Indien. CDM=Mekanismen för ren utveckling Forskarutbildningens startår: 2004 Beräknat examensår: 2006 Handledare: Deliang Chen Handledarens institution: Naturgeografi Biträdande handledare: Madelene Ostwald, Göran Berndes Biträdande handledares institution: Naturgeografi, Fysisk resursteori Examinator: Sven Lindqvist