Eskil Mattsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
Avdelning
Sökordhållbar, utveckling, klimatförändringar, skog, avskogning, bioenergi,växthusgaser, fjärranalys, REDD, deforestation, bioenergy, climate change, developing countries,lulucf, unfccc, remote sensing

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/eskil-mattsson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/eskil-mattsson.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Orsaker och övervakningsaspekter kring avskogning/återskogning i utvecklingsländer - länk till pågående klimatförändringsförhandlingar