Sven Åke Larson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordhydraulisk uppsprickning; energilager; värmelagring; kyllagring; berggrund; berg-vatten utbyte; vattenkemi; distanselement;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/kontakta-oss/emeriti/LarsonSvenAke
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/kontakta-oss/emeriti/LarsonSvenAke
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning rörande teknik att lagra energi i berggrunden. Framförallt studeras möjligheten att utnyttja sprickor som värmeväxlarytor och vatten som transportmedium. Bergmassan utnyttjas som lagringsmedium. I helt berg åstadkommes nödvändiga sprickplan genom att hydrauliskt spräcka berget. För att hålla sprickplanen öppna krävs även ingående kunskap om hur distanselement skall införas.