Sven Lindqvist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordvägbanor; luftföroreningar; saltdeposition; skog;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/kontakta-oss/emeriti/LindqvistSven
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/contact-us/emeriti/lindqvist-sven
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Meterologiska faktorers inverkan på vägbanor, utspädning av luftföroreningar samt deposition av saltpartiklar i skog. Professor Emeritus