Per Wedel

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordgeologi; jordlager; kornstorlek; infiltration; markvatten; grundvatten;, Quaternary geology, soil science, hydrogeology, salt groundwater

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/english/contact-us/emeriti/wedel-per
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/contact-us/emeriti/wedel-per
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning avseende markens egenskaper, dels dess geologiska, kemiska, fysikaliska och hydrauliska beskaffenhet, dels markanvändningen. Verksamheten omfattar såväl att öka kunskapen om markens egenskaper som att anvisa hur dessa egenskaper kan tillvaratagas i det moderna samhällets markutnyttjande. Detta innebär att finna metoder genom vilka miljöpåverkan kan minimeras både när det gäller föroreningars spridning och naturresursers utnyttjande. Vattnets rörelse i marken är den mekanism som är helt avgörande för föroreningars spridning. Den beror av markens kornstorlek, mineralogiska sammansättning och lagringsförhållande samt mättnadsgrad. Kunskap om detta ger möjlighet att förutsäga och påverka föroreningsspridning.