Zoi Nikopoulou

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Doktorand
Sökordemission, air pollution, maritime, marine technology, economic intrument, emission trading, marine fuel, natural gas, supply chain

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/sektioner/ife_och_log/medarbetare/zoi-johansson-nikopoulou
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
utsläpp inom sjöfart Svenska sökord: emission, air pollution, maritime, marine technology, economic intrument, emission trading, marine fuel, natural gas, supply chain översättning: utsläpp, luftföroreningar, maritim, marin teknologi, ekonomiska instrument, utsläppshandel, marina bränslen, naturgas, försörjningskedja Studieplan: Annan, nämligen Lighthouse Stipendium Forskarutbildningens startår: 2007 Beräknat examensår: 2011 Handledare: prof Arne Jensen Handledarens institution: Peter Rosen Examinator: vet ej as much english as possible, please!