Ingela Bursjöö

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFysik (GU)
Avdelning
Doktorand
Sökordlärande för hållbar utveckling, lärares yrkesidentitet, dilemman i läraridentiteten, transformativt lärande, praxisnära forskning, professionsforskning, scientific literacy, technological literacy, STSE: science-technology-society-enviroment

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.physics.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xburin
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.physics.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.physics.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxburin&userId=xburin
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Doktorand inom CUL, start ht06, halvtid lärare NO/tk Buråsskolan år 6-9 (Montessori). Naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap. Lärande för hållbar utveckling med särskilt intresse för metoder såsom Storyline och Montessori. Forskarutbildningens startår: ht 2006 Beräknat examensår: vt 2014 Handledare: Ann-Marie pndrill Handledarens institution: Inst för fysik Biträdande handledare: Christina Kärrqvist Biträdande handledares institution: IPD Examinator: Ännu ej känd