Rose-Marie Sjöberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningLaboratoriemedicin
SökordEnergispar, Hållbar utveckling, Miljögifter, Miljöfarliga utsläpp, Reach

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsjoro&departmentId=035381
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsjoro%26departmentId%3D035381&userId=xsjoro&departmentId=035381
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningslaborant Miljörepresentant på avdelningen. Miljösamordnare på Inst. Ledamot i Sahlgr.Akademins miljöråd.