Kjerstin Ludvig

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningConstruction Management
Doktorand
SökordLivscykelkostnader, organisation, energieffektivitet, byggnadsindustri, beslutsfattande, LCC, management, energy efficiency, building industry, decision-making, organisation

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/kjerstin-ludvig.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/kjerstin-ludvig.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
LCC som beslutsstöd vid hållbar och energieffektiv renovering av byggnader - management och beslutsprocesser Doktorand fr o m feb 2010 Adress: Kämpegatan 32 b Postadress: 431 39 Mölndal Studieplan: Annan, nämligen ... Forskarutbildningens startår: 2010 Beräknat examensår: 2015 Handledare: Pernilla Gluch Handledarens institution: Construction management Biträdande handledares institution: Construction management Examinator: Christine Räisänen