Camilla Persson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Avdelning
Doktorand
Sökordfjärrvärmedistribution, fjärrvärmerör, värmeledningsförmåga, miljöbelastning, district heat distribution, district heating pipes, thermal conductivity, environmental impacts

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag studerar miljöpåverkan av fjärrvärmedistribution. Forskarutbildningens startår: 2002 Beräknat examensår: 2006 Handledare: Ulf Jarfelt Handledarens institution: Byggnadsteknologi Examinator: Carl-Eric Hagentoft