Pär Meiling

UniversityUniversity of Gothenburg
DepartmentApplied information technology
DivisionInteraction design
KeywordsKartering, dokumentation, materialundersökning, nedbrytningsorsaker, luftföroreningar, preventivt underhåll, varsamt underhåll, kulturvård, hållbar utveckling, miljonprogrammet, Monitoring, documentation, material analysis, causes to deterioration, air pollution, preventive maintenance, long-term maintenance, conservation, sustainable development

Website University of Gothenburg, in Swedish www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmeipa&departmentId=107810
Website University of Gothenburg, in English www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxmeipa%26departmentId%3D107810&userId=xmeipa&departmentId=107810
Networks/thematic areas
SDG:s
Regions
Country

Reasearch / work