Johan Funehag

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningGeologi och geoteknik
SökordInjektering, silica sol, kolloidal silica, tätning, sprickor, Grouting, silica sol, colloidal silica, sealing, fractures

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/johan-funehag.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Injektering av hårt berg med silica sol NMK-doktorand (miljövänligt tätningsmedel, ex Hallandsåsen) Forskarutbildningens startår: 2002 Beräknat examensår: 2007 Handledare: Gunnar Gustafson Handledarens institution: Bygg-och Miljöteknik Biträdande handledare: Åsa Fransson Biträdande handledares institution: Bygg-och Miljöteknik Examinator: Gunnar Gustafson