Barbara Rubino

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsdesign
Sökorddemonstrationsprojekt, energieffektivisering av byggnader, miljöanpassning, lärande i projekt, praktiker, nätverk, arenor, demonstration projects, energy efficiency in building, environmental performance, learning in project practices,networks, arenas

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/rubino.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/rubino.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Demonstrationsprojekt som arena för implementering och utveckling av hållbart byggande Forskarutbildningens startår: 2005 Beräknat examensår: 2009 Handledare: Michael Edén Handledarens institution: Arkitektur Biträdande handledare: Liane Thuvander Biträdande handledares institution: Arkitektur Examinator: Michael Edén