Birger Löfgren

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordLCA, flödessimulering, tillverkning, LCA, discrete-event simulation, manufacturing

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/birger-lofgren
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/birger-lofgren
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Industridoktorand, SKF/chalmers. Forskarutbildningens startår: 2007 Beräknat examensår: 2011 Handledare: Anne-Marie Tillman Handledarens institution: Energi och Miljö Biträdande handledare: Johan Stahre Biträdande handledares institution: PPU Examinator: Anne-Marie Tillman