David Steen

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionElektroteknik
AvdelningElkraftteknik
SökordPlug-in hybrid, PHEV, elnät, energisystem, Plug-in hybrid, PHEV, energy system.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/david-steen.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/david-steen.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Plug-in hybrid fordons påverkan på elnätet och energisystemet. Studieplan: Annan, nämligen Elteknik Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2011 Handledare: Ola Carlsson Handledarens institution: Elteknik Examinator: Lina Bertling Adress: Östra Skansgatan 16a Postadress: 41302 Göteborg