Vendela Santén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningLogistik och transport
Doktorand
SökordHållbar utveckling, hållbara transporter, hållbar logistik, systemvillkor, systemperspektiv, långsiktighet, åtgärder, effekter, Sustainable development, sustainable transports, sustainable logistics, system boundaries, system perspective, long-term, measures, effects

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
En del i projektet "Integrerad logistikutveckling för hållbarhet och konkurrenskraft". Forskningsområdet innefattar identifiering och analys av olika aktörers aktuella åtgärder som strävar mot ett hållbart transportsystem utifrån ett systemperspektiv. Vilka effekter och konsekvenser får olika typer av åtgärder på samhället på både kort och lång sikt och vilka åtgärder är hållbara i längden? Hur samverkar åtgärderna med varandra? Hur kan man identifiera de "bästa" åtgärderna ur ett hållbarhetsperspektiv? Studieplan: Annan, nämligen Teknikens ekonomi och organisation Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2013 Handledare: Kenth Lumsden Handledarens institution: Teknikens ekonomi och organisation Biträdande handledares institution: Teknikens ekonomi och organisation Examinator: Kenth Lumsden