Fredrik Lindgren

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritima studier
Doktorand
Sökordekotoxikologi, PAH, meiofauna, riskanalys, sjunkna fartyg, ecotoxicology, PAH, meiofauna, risk assessment, ship vrecks

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/Fredrik-Lindgren.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Fredrik-Lindgren.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Långtidseffekter av Olja (PAHer) på meiofauna i marina sediment. Ingår i ett projekt där risker av oljleäckage från sjunkna fartyg utmed den svenska västkusten undersöks. Studieplan: Annan, nämligen Sjöfart och Marin Teknik Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2015 Handledare: Greg Morrison Handledarens institution: Vatten och miljöteknik Biträdande handledares institution: Sjöfart och Marin Teknik Examinator: Greg Morrison