Santiago Arellano

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordVulkaner, klimat, atmosfär, spektroskopi, Volcanoes, climate, atmosphere, spectroscopy

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/santiago-arellano.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/santiago-arellano.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Fysiker som arbetar med optisk fjärranalys av atmosfäriska gaser och modellering av vulkanutbrott. Mer specifikt arbetar jag med att utveckla och tillämpa spektroskopiska metoder, bland annat DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) och FTIR (Fourier Transform Infra-Red) spektroskopi för att studera utsläppsprocesser på aktiva vulkaner. Jag har ett brett intresse i vetenskaperna och dess roll i den mänskliga kulturen.