Lisa Bomble

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Doktorand
Sökordstadsplanering, demokrati, medborgardelatagande, bärkraft, kommunikation, planeringsprocess, planeringsmetod, närområde, urban planning, democracy, participatory urban design, sustainability, communication, planning processes, planning methods, local context

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/lisa-ahlstrom.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/lisa-ahlstrom.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Håller fortfarande på att definiera detta, men det handlar om medborgarnas roll i planeringsprocesser. Om kommunikation, kunskapsutbyte och deltagande. Det handlar om samarbete och maktstrukturer för att hitta en modell för en planeringsprocess närmare brukarna. Forskarutbildningens startår: 2008 Beräknat examensår: 2012 Handledare: Björn Malbert Handledarens institution: Arkitektur Biträdande handledares institution: Arkitektur Examinator: Björn Malbert