Selma Brynolf

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Sökordfartygsbränsle, LCA, systemanalys, sjöfartstransporter, marine fuels, LCA, systems analysis, maritime transportation

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/selma-brynolf.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/selma-brynolf.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2014 Handledare: Karin Andersson Handledarens institution: Sjöfart och marin teknik/ Energi och miljö Biträdande handledares institution: Sjöfart och marin teknik Examinator: Karin Andersson