Maria Anderson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
Avdelning
Doktorand
Sökordsjöfart, emissioner, partiklar, hälsa, miljöpåverkan, shipping, emissions, particulate matter, human health, environmental impact

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/Sidor/default.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Arbetar med utsläppp till luft från sjöfart och framförallt emissioner av partiklar. Syftet är att via mätningar ombord på fartyg få fram värden på emissionsfaktorer som kan användas vid bestämning av storlek på emissioner och dess spridning i luften samt hur detta påverkar människa och miljö. Studieplan: Annan, nämligen Chalmers Forskarutbildningens startår: 2008 Beräknat examensår: 2012 Handledare: Erik Fridell Handledarens institution: Sjöfart och marinteknik och IVL Examinator: Olle Rutgersson