David Bryngelsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Doktorand
Sökordenergi, markanvändning, modellering, system, energy, land use, land-use change, modeling, system

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/david-bryngelsson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/david-bryngelsson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Doktorand Chalmers Jag tittar på kopplingen mellan energisystemet och markanvändningssystemet på global nivå. Detta för att förstå påverkningar från bioenergiprojekt, matproduktion, fattigdom och tryck på naturområden. Studieplan: Annan, nämligen Energi och miljö Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2014 Handledare: Kristian Lindgren Handledarens institution: Energi och miljö Biträdande handledares institution: Energi och miljö Examinator: Kristian Lindgren