Bingbing Shi

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningInstallationsteknik
SökordUltrafina partiklar, ozon, SOA, filter, bärbara luftrenare, Untrafine particles, ozone, SOA, filter, portable air cleaner

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/bingbing-shi
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/bingbing-shi
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är forskarstuderande I study about indoor air quality, indoor chemical environment and byproducts of air cleaning equipments. Studieplan: Annan, nämligen Building Services Engineering Forskarutbildningens startår: 2008 Beräknat examensår: 2013 Handledare: Lars E. Ekberg Handledarens institution: 2CIT Energy Management AB, Chalmers, Sweden Examinator: Per Fahlén shi.bingbing@gmail.com