John Johansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordSOF,DOAS,spektroskopi,utsläpp,flux,industri,VOC,formaldehyd,NO2,SO2, SOF,DOAS,spectroscopy,emissions,flux,industry,VOC,formaldehyde,NO2,SO2

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/john-johansson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/john-johansson.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Mätning av industriella gasutsläpp med hjälp av mobila spektroskopiska metoder i det ultravioletta såväl som det infraröda området. Studieplan: Annan, nämligen Radio och rymd Forskarutbildningens startår: 2008 Beräknat examensår: 2014 Handledare: Johan Mellqvist Handledarens institution: Radio- och Rymdvetenskap Biträdande handledares institution: Radio- och Rymdvetenskap Examinator: Donal Murtagh Adress: Lotsgatan 5 c Postadress: 41458 Göteborg