Johan Isaksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
Avdelning
Doktorand
Sökordprocessintegration, pinchanalys, energieffektivisering, förgasning, biomassa, massabruk, pappersbruk, process integration, pinch analysis, energy savings, gasification, biomass, pulp mill, paper mill

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/johan-isaksson
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/johan-isaksson
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag bedriver forskning inom området processintegration, mer specifikt handlar det om att integrera förgasning av restprodukter från skogsbruket i ett befintligt massa- och/eller pappersbruk . Studieplan: Annan, nämligen Energi och Miljö Forskarutbildningens startår: 2010 Beräknat examensår: 2015 Handledare: Thore Berntsson Handledarens institution: Energi och Miljö Biträdande handledares institution: Energi och Miljö Examinator: Thore Berntsson