Duncan Kushnir

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordnano, energi, system, miljö, resurser, bedomning, innovation, nano, energy, system, environment, resources, assessment, innovation

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/duncan-kushnir.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/duncan-kushnir.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Miljöpåverkan av nanomaterialer, energi systemer Forskarutbildningens startår: 2008 Beräknat examensår: 2012 Handledare: Björn Sandén Handledarens institution: chalmers Examinator: Anne Marie Tillman