Anders Hagson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
SökordTrafikplanering, stadsplanering, miljökonsekvensanalys; dimensionering, utformning och gestaltning av trafiksystem.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/hagson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/hagson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
1. Samband mellan utformning av bebyggelse-trafiksystem och resvanor/trafikarbete. 2.Effekter av infrastrukturåtgärder på stadsutbyggnad och lokaliseringsmönster. 3. Samordnad varudistribution i innerstad. 4.Personal Rapid Transit; spårtaxi - effekter på stadsbild.