Sten Karlsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
SökordExergi; atmosfär; energi- och materialflöden; energianalys; scenarier; indikatorer; bärkraftighet; framtidsstudie; nyckeltal

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/sten-karlsson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/sten-karlsson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Analys av samhällets energi-och materialflöden, med tillämpning på kommunal, nationell och global nivå. Utveckling av scenarier och indikatorer för bärkraftighet. Analys av fysiska flöden (t ex exergi) i naturliga system, speciellt atmosfären.