Tor Kihlman

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningTeknisk akustik
Sökordaktiv bullerreglering; akustik; bullerbekämpning; bullerutbredning; ljudisolering; rumsakustik; stomljud;

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/tor-kihlman
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/tor-kihlman
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Institutionen bedriver forskning inom tre huvudområden: * Beräkningsmetoder och mätmetoder för stomljudstransmission - Detta är det centrala vetenskapliga området för ljudisoleringsproblem, bullerbekämpning vid källan och bullerspridning från källor. * Rumsakustik - Här behandlas bl a ljudspridning i arbets lokaler av olika slag. * Trafikbuller. Ljudutbredning utomhus.