Anders Lyngfelt

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Sökordförbränning; kol; fluidiserad bädd; virvelbädd; svavel; svaveldioxid; kalksten; kalk; kalciumsulfat; avsvavling; emissionsbegränsning; miljöteknik; fullskaleförsök; kalcium;, fluidized bed combustion; emissions; sulphur capture; N2O reduction; NO reduction; CO2 capture; chemical-looping combustion

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/anders-lyngfelt.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/anders-lyngfelt.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Avsvavling vid förbränning med fasta bränslen i första hand kol, i fluidiserad bädd. Metoden bygger på att man tillsätter kalksten till förbränningsrummet i en fluidiserad bäddpanna varvid kalkstenen reagerar med S02 och bildar kalciumsulfat. Huvudinriktningen är utförande av fullskaleförsök och tolkning av dessa. Har även erfarenhet av undervisning i området energi-miljö; kurserna Energiteknik, Energiomvandling och Miljöpåverkan av energiproduktion. koldioxidlagring http://www.entek.chalmers.se/~anly/