Anna Ryan Bengtsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSocialt arbete
Avdelning
SökordVälfärdspolitik, offentlig sektor, omställning, makt, motstånd. Welfare policies, public sector, sustainability, power, resistance

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/e15db616-46b5-443d-a76c-087e6e4d15ec
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/e15db616-46b5-443d-a76c-087e6e4d15ec
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Mina forskningsintressen kretsar kring välfärdsstatliga förändringar och offentlig organisering/styrning med fokus på hur olika professioner och yrkesgrupper förhåller sig till sådana processer. Jag är också intresserad av det sociala arbetets roll i arbetet med omställningen till en hållbar värld och hur forskning och undervisning i socialt arbete kan bidra till att understödja den transformation som krävs på alla områden. Detta arbete har tidigare skett bland annat utifrån begreppet signaturpedagogik som har varit vägledande både i forskning om utbildningen som praktik och det praktiska utformandet av kurser kring social hållbarhet.