Stefan Wirsenius

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Sökordekologisk ekonomi; bärkraftigt samhälle; bärkraftig utveckling; ekonomiska styrmedel; beslutsunderlag; miljöpolitik;

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/stefan-wirsenius.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/stefan-wirsenius.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskarstudier i ekologisk ekonomi. Bland annat ingår studier av fysiska och ekologiska förutsättningar för ekonomiska verksamheter i samhället, samt metodik för ekonomiska frågeställningar som särskilt berör relationen samhälle och natur.