Johan Mellqvist

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordOptisk, fjärranalys, gas, emissioner, industri, fartyg, vulkaner, atmosfärsmätning, Optical, remote sensing, gas, emissions, industry, ships, volcanoes, atmospheric change, global change

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/johan-mellqvist.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/johan-mellqvist.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag sysslar med utveckling och tillämpning av optisk miljömätteknik för mätning av miljörelevanta gaser i atmosfären. Detta inkluderar optisk fjärrmätning av stort antal klimat och stratosfärisk relevanta gaser inom ett globalt nätverk, NDACC. Detta inkluderar även mätning av diffusa gasläckage av från industrin, fartygsemissioner samt vulkanemissioner. Huvudarbete i forskningsprojektet består av att genomföra och tolka totalkolumnsmätningar av ett antal ämnen med stor betydelse för stratosfärskemin: HCl, HF, HNO3, CLONO2, O3 och N2O. Dessa ämnen detekteras med hjälp av solabsorptionsmätningar i det infraröda spektralområdet användande en högupplösande FTIR spektrometer. Mätningarna genomföras på Harestua-observatoriet beläget strax norr om Oslo. Utöver IR mätningarna utför vi även sk "zenith sky" mätningar av NO2 i det UV/synliga spektral området. Tidigare sökord: FTIR, UV/synlig, stratosfär, HCl, HF, HNO3, CLONO2, O3, N2O.