Björn Malbert

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordstadsbyggnad, samhällsplanering, ekologisk grundsyn, naturresursplanering, infrastruktur, teknisk försörjning, planeringsprocessen, planeringsmetoder, planeringsorganisation

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/malbert
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/malbert
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningsassistent i projektet "staden och infrastrukturen" (BFR-finansiering). Stadsbyggnad: BFR-rapport T4: 1988, miljöprojekt Gbg rapport nr 17, 1989. Lokala VA-system: BFR-rapporterna R65:1977, T10:1978, R65:1983, R8:1984 och LOVA SNV/BFR:1982. Naturresursplanering:BFR-rapporterna R98:1979, TS: 1983, T6:1983, T1:1985, T12:1987, T16:1987, R90:1988. Huvudsaklig forskningsinriktning är miljöfrågornas hantering i planeringsprocessen - hur ser uppgifterna ut, vilka metoder och organisationsformer är ändamålsenliga?