Christian Azar

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
SökordCO2 systemanalys, modellering, komplexa system, CO2 emissions , energy modeling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/christian-azar.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/christian-azar.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
En av Chalmers initiativets professurer Bärkraftig energi- och materialomsättning i industrisamhället Professuren har en inriktning på globala problem och omfattar studier av flödena av energi och material i samhället genom systemanalys och modellering av komplexa system Miljösystemteknik Utveckling av system och metoder Växthuseffekten, långtids modellering ,CO2 klimat