Bengt Kasemo

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik (Chalmers)
AvdelningKemisk fysik
SökordCatalysis, photocatalysis, stratospheric (photo)chemistry on particulates

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Avdelningens specialitet är ytor och ytprocesser. Forskningsområden av direkt miljörelevans är · katalytiska processer speciellt emissionsrening från fordon och industrier · fotokatalys · fotokemiska och fotofysikaliska processer på tunna isskikt av stratosfärkemisk betydelse