Vratislav Langer

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Sökordröntgen diffraktion, ESEM, förbränningsprodukter, korrosionsprodukter, strukturbestämning, X-ray diffraction, ESEM, combustion products, corrosion products, structure determination

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Undersökning av förbränningsprodukter mha röntgen diffraktion och ESEM. Studier av korrosionsprodukter. Strukturbestämning och korelation mellan struktur och egenskaper.